AFT

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i en arbeidsmarkedsbedrift. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid eller hjelpe deg med å finne en relevant utdanning.

Vi er stertifisert i vip24 noe som fra 2014 tilbys alle deltakere i AFT-tiltaket. Vip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivs veiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger frisk-faktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede.

Les mer om vip24 på:logo_vip24_wg_red

Leva-Fro AS tilbyr en rekke forskjellige arenaer for arbeidstreningen, noe som gjør at vi stor grad kan gi arbeidspraksis i et yrke som både deltaker og næringslivet etterspør. Vi har i tillegg et godt samarbeid med det lokale næringslivet som stiller opp med praksisplasser der deltakeren er klar for å prøve seg i det ordinære arbeidslivet. Vi legger vekt på at tilbudet skal være skreddersydd i forhold til hva deltakeren har behov for innen arbeidstrening.

Hvem kan få?

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Varighet

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet, er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Hva kan jeg få?

Du vil få avklart arbeidsevnen din og interessene dine gjennom vip24, samtidig med at du får praktisert ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder i både skjermet og ordinære virksomheter.
Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.
Dette kan du gjøre selv
Registrere deg som arbeidssøker på nav.no