Samarbeidspartnere

Jobb og arbeidsliv

Info til arbeidssøker fra NAV.

 

Arbeidsrettede tiltak

Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget og sammensetningen av arbeidsmarkedstiltakene. Formål og målgrupper vil variere fra tiltak til tiltak.

nav

NAVs tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Vi baserer tilbudet om arbeidsmarkedstiltak på individuell vurdering, kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning.
Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å

  • styrke kompetanse og evne til arbeid
  • øke mulighet for vanlig arbeid
  • skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

Du finner også nyttig informasjon på sidene Raskere tilbake og Arbeid og psykisk helse.

 

Hva er en Vekst-bedrift?

En Vekst-bedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

http://www.vekstbedriftene.no

 

Skape glede gjennom arbeid…

I Vekst-bedriftene finner du en arbeidsglede og entusiasme som du ikke ofte ser maken til. Dette slår ut i form av kvalitet på det som leveres. Å bygge selvtillit er et mål – derfor leverer vi bare produkter og tjenester som vi er stolte av.

 

logo-vekst-bedrift

Leva-Fro – en Vekstbedrift

Leva-Fro AS er en vekstbedrift med ca. 80 ansatte fordelt på tiltak, arbeidsledelse og administrasjon.

Vårt mål er at vi til enhver tid skal være en bedrift som gjennom en inkluderende arbeidsmåte har et tilpasset og tilrettelagt arbeid til alle våre ansatte.

Miljøet er sosialt preget med god plass til humor.

Det anbefales at du går inn og trykker på linkene til våre avdelinger – der vil du finne utfyllende informasjon om de tjenestene vi kan tilby.

Vi har avdelinger på Frosta og Levanger.

Administrasjonen har tilhold i
Gamle Kongeveg 92A, 7600 Levanager

 

Attføring

Du kan få tilbud om arbeidspraksis ved en av våre avdelinger hvis du mottar en økonomisk ytelse fra NAV og fortrinnsvis tilhører Levanger eller Frosta Kommune.

Bedriften tilbyr tjenester gjennom tiltakene: AB, APS og VTA

 

Søknad om tiltaksplass

Søknad om tiltaksplass må fylles ut i samarbeid med NAV.

Søknadsskjema får du ved å kontakte NAV Levanger eller NAV Frosta eller
Leva-Fro AS: Tlf 74 01 90 80, [email protected].

Bedriften tar inn personer fortløpende ved ledig kapasitet.

For nærmere opplysninger: Kontakt ditt lokale NAV kontor eller Leva-Fro AS v/ Attføringsansvarlig
Per Gunnar Svendsen, tlf. 48 06 09 24 eller
Personalleder June Winther, tlf. 45 20 89 03