Søknadsskjema

Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfangetsammensetningen av arbeidsmarkedstiltakene. Formål og målgrupper vil variere fra tiltak til tiltak.

NAVs tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Vi baserer tilbudet om arbeidsmarkedstiltak på individuell vurdering, kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning.
Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å

  • styrke kompetanse og evne til arbeid
  • øke mulighet for vanlig arbeid
  • skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

nav