Paller

Vi er en totalleverandør av alle typer engengsembalasje. Vi lager kundetilpassede engangspaller 2 veis, 4 veis og kasser. Vi har produsert engangspaller i snart 20 år så våre ansatte har lang erfaring og har den nødvendige yrkesstoltheten som er en forutsettning for å produsere den kvalitet du som kunde etterspør. Om ønskelig kan vi bistå deg som kunde med råd om hvordan pallene bør konstrueres for å klare dine krav.

Om du ønsker at vi skal ordne med transport så gjør vi det også.

paller-div Stempel Pallemaskin

Varmebehandling og merking av Emballasjevirke, ISPM 15
Stadig flere land krever at treemballasje som passerer landegrensene skal være varmebehandlet til 56 º C i virkets kjerne i minst 30 minutter. Dette skjer for å gjøre virket fritt fra eventuelle skadedyr.
IPPC (International Plant Protection Convention) har innført den standard, ISPM 15 som mange land refererer til og suksessivt innfører i sin nasjonale lovgivning.

Leva-Fro’s treavdeling er ISPM15-lisensiert.
Vi innehar lisens fra Statens Mattilsyn som gir oss rett til å merke pallene med dette stempelet:

kd_logo_skugga

NO er ISO-kode for Norge.
HT (Heat Treatment) er varmebehandling til minst 56ºC i virkets kjerne i minst 30 minutter.
KD (Kiln Dryed) er HT behandlet virke som dessuten har tørket til en gjennomsnittlig fuktverdi på maks. 20 %.

Merk at standarden ISPM 15 er obligatorisk når det gjelder HT men frivillig når det gjelder KD.