Arbeidsgiver

Leter din bedrift etter en samarbeidspartner som kan matche deres behov for arbeidskraft med rette person?

Er du vår neste samarbeidspartner?

Vi har arbeidssøkere som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidslivet, men som gjennom hospitering eller arbeidstreningsplass kan gis muligheten til å komme tilbake i aktiv jobb. Enten som ordinært ansatt eller i en tilrettelagt rolle hos arbeidsgiveren.

pexels-jopwell-2422293
pexels-the-coach-space-2977565

Tett oppfølging

Gjennom grundig kartlegging ser vi hvilke interesser og ressurser våre arbeidssøkere har og kan derfor bistå deg med å finne rett person på rett sted.

Vi har fokus på at du som arbeidsgiver skal være tjent med å bruke oss som samarbeidspartner, og at vi gjennom felles arbeid yter en samfunnstjeneste som gir store ringvirkninger.

Leva-Fro legger vekt på kvalitet i oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver. Vi har tett kontakt med Nav og kan bistå arbeidsgivere ved rekruttering av våre arbeidssøkere.

Vår målsetting er å gi begge parter en positiv erfaring gjennom en ryddig prosess og god dialog