Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingeordningen. En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er å nå alle målene i læreplanen, sikter lærekandidaten mot arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen og en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få utstedt kompetansebevis. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid.

Vår kontaktperson lærekandidater

Kom i kontakt med oss

Synes du dette høres spennende ut eller bare har lyst til å høre mer om ordningen så kan du ta kontakt med vår veileder og pedagog Janne Kvernmo.

Telefon: 46 84 37 33
E-post: [email protected]