Arbeidssøker

Ønsker du hjelp til å komme deg inn i arbeidslivet? Som godkjent tiltaksarrangør utfører Leva-Fro ulike oppdrag for NAV.

Arbeidsrettede tiltak

Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget og sammensetningen av arbeidsmarkedstiltakene. Formål og målgrupper vil variere fra tiltak til tiltak.

NAVs tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Vi baserer tilbudet om arbeidsmarkedstiltak på individuell vurdering, kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning.
Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å

  • Styrke kompetanse og evne til arbeid
  • Øke mulighet for arbeid
  • Skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • Forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • Hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

Du finner også nyttig informasjon på sidene Kompetansetiltak for sykmeldte og Arbeid og psykisk helse.

Roger jobber ved bred skjerm
office-worker-1149557_1920

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid og kvalifisering i en skjermet virksomhet. Vi bistår med kartlegging og veiledning som gjør at vi finner en arbeidshverdag som passer dine behov i størst mulig grad. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinær bedrift.